โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
188 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-ชุมแพ   ตำบลหนองไผ่  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882907
ครูต่างชาติ (Foreign Teacher)

Arrey Alfred
Foreign Teacher [Cameroon]

Nilo Braza Jr.
Foreign Teacher [Philippines]

John L . Acday
Foreign Teacher [Philippines]

Zhang Huihui (ครูน้ำหวาน)
Foreign Teacher [Chaina]

Roisin Cassidy
[ Ireland ]

Paige Brownell
[ U.S.A. ]