ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
ทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เต็มรูปแบบ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 63
ประกาศเรียกลำดับ "สำรอง" เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
ประกาศ​รายชื่อ​ผู้มีสิทธิ์​เข้า​คัดเลือก​เป็น​ลูกจ้างชั่วคราว​ ​ปีการศึกษา​2563
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ตามสถานการ COVID-19
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ และห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ และห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
เรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563 จำนนวน 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุลคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครนักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (ผ่านระบบออนไลน์) วันที่ 3-12 พ.ค. 63
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 63