ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2560)

ชั้นชายหญิงรวม (คน)จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 119132952012
มัธยมศึกษาปีที่ 217826744512
มัธยมศึกษาปีที่ 315526542011
รวม5248611,38535
ชั้นชายหญิงรวมจำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 413426840211
มัธยมศึกษาปีที่ 512627640211
มัธยมศึกษาปีที่ 69423032410
รวม3547741,12832
รวมทั้งหมด8781,6352,51367

 ที่มา : (Data Management Center : DMC) งานแผนงานและสารสนเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา