หน้าแรก
ด้วยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบราชธานี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจึงหยุดเรียนเป็น        กรณีพิเศษ ในวัน เวลา ดังกล่าว

 
http://mcmk.obec.go.th/

http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

http://data.bopp-obec.info/emis/index.phpกิจกรรมภายในโรงเรียน

 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และโครงการฝึกอบรมวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลกและอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 1 กรกฏาคม 2559 กลุ่มลูกเสือโรงเร ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 01:52 โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 • กิจกรรมรำลึกคุณสุนทรภู่ 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมรำลึกคุณสุนทรภู่ 59 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อว ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 01:50 โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 • โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ และ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 01:48 โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดและเครื่องมือสำหรับการประเมินระหว่างเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดและเครื่องมือสำหรับการประเมินระหว่างเรียนโดย ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ดร.วิภาพร ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 01:45 โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 • โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 01:41 โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ชุมชนแก้งคร้อวิทย์