^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Weblink

banner moe067kruthai-infokroobannoklogo-gpflogo scimathban ssspic6d4rkpicpbqw2

2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเตรียมความพร้อมรับเสด็จ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรฐกิจพอเพียงต้นเเบบ
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบ
บ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ชมภาพกิจกรรมที่ 1
ชมภาพกิจกรรมที่ 2

infomation

sciโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดสัปดาห์วิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
pic

ผู้บริหาร

 1131

Contribute!
Books!
Shop!