หน้าแรก

ประกาศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

aucm2sประกาศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
รายละเอียด คลิก

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

KKlibrary 136
งานห้องสมุด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรม "สปดาห์ห้องสมุด" ระหว่างวันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องสมุด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
pic

พิธีรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง

scout 738
โครงการฝึกอบรมวิชาเครื่องหมาบลูกเสือโลก และรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกอง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

pic

วันคล้ายวัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

IMG 9245
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
pic

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557

IMG 8133
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรม "รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
pic

2011. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 188 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร.044882908 โทรสาร. 044831019
By: Joomla Free Templates