11101237_616345491829051_4483980849156543483_o

Count per Day
  • 41952Total visitors:
  • 185Visitors today:
  • 266Visitors yesterday:
  • 2072Visitors last week:
  • 11719Visitors per month:
  • 270Visitors per day:
  • 2Visitors currently online:
  • เมษายน 17, 2015Counter starts on:

postheadericon ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (เพิ่มเติม)

most-urgent
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ (เพิ่มเติม) มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ให้มามอบตัวภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ ห้องวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 4) ในเวลา 08.30 – 16.00 น.
หมายเหตุ : ถ้าไม่มามอบตัวในวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวมีดังนี้
1. ปพ.1 (พร้อมถ่ายสำเนา)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียน / บิดา, มารดา และผู้ปกครองนักเรียน (กรณีที่ไม่มีบิดา, มารดา)
ประกาศ

postheadericon Sticky: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สายสัมพันธ์ วันสถาปนา แก้งคร้อวิทยา ๔๓ ปี”

LabelKK43

                   ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะศิษย์เก่า  นักเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องสมุดฉลองครบรอบ  ๔๓ ปีการก่อตั้งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  ในงาน “สายสัมพันธ์  วันสถาปนา  แก้งคร้อวิทยา  ๔๓  ปี”  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครู และชุมชน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ในวันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม

พ.ศ.  ๒๕๕๘   ณ   หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา   ขออำนาจแห่งกุศลที่ท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  ด้วยอายุวรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

กำหนดการ วันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗)

เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่า ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
เวลา ๐๙.๐๐ น. ต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา และรับบริจาคทั่วไป
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์  ๙  รูปเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล  และทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหาร  เสร็จพิธี
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมงาน “สายสัมพันธ์ วันสถาปนา  แก้งคร้อวิทยา  ๔๓  ปี”

postheadericon ประกาศผลการสอบคัดเลือกตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

cate_20121505102331โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
red-click-here-button

postheadericon ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

cate_20121505102331โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประชาสัมพันธ์การส่งแบบยื่นความจำนงค์ขอให้จัดสรรที่เรียน (รอบสอง)
ประกาศ

postheadericon ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

most-urgent
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
หมายเหตู : ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ  รายชื่อแนบท้ายประกาศ1   รายชื่อแนบท้ายประกาศ2

postheadericon ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

most-urgentโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หมายเหตู : ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ

ผู้บริหาร

1131

ชุมชนแก้งคร้อวิทย์